Vikten av att tala

Ett äldre par tog varje kväll varsin kopp te och delade på en småfranska. Det hade de gjort under alla år de hade levt tillsammans. Mannen tyckte bäst om underdelen av franskan, men lät alltid hustrun få den eftersom han visste att även hon tyckte bäst om den. Hustrun lät alltid mannen få överdelen, eftersom hon trodde sig veta att han, liksom hon, tyckte bäst om den.

"Man ska prata om allt" brukar två av mina arbetskamrater säga. Den ena har kanske fått instruktioner om att skriva ett brev, och så visar det sig att den andra redan har gjort det. Istället för att göra dubbelt arbete och ge ett förvirrat intryck gentemot kunden så kan man säga ett par ord till varandra och så är problemet ur världen.

Genom att prata med människor kan man också lära sig saker, utbyta erfarenheter och få nya infallsvinklar. Att samtala är utvecklande och inspirerande. Gör man inte det, utan alltid bara går sina egna vägar, så går man miste om mycket.

Prata med dina nära och kära! Det finns ingen anledning att sitta där med fel brödbit kväll efter kväll.

Per - 1 februari 2003

Tillbaka