För bara femton år sedan...

För bara femton år sedan delade en ridå av järn Europa i två halvor. För bara femton år sedan delades en av Europas största städer av en mur i betong. För bara femton år sedan bevakades taggtrådsbeklädda gränser av soldater med skarpladdade vapen. I vår del av världen, i Europa.

Men så länge det finns liv så finns det hopp. Människorna gav inte upp. De fortsatte att drömma om en bättre och tryggare tillvaro. Och det var inte förgäves. För dessa människors vilja lyckades till slut forcerade allt vad betong, järn och taggtråd heter. Det är deras drömmar, våra drömmar, som nu håller på att ena Europas folk.

Nu växer ett nytt Europa fram, ett Europa i fred och samförstånd. 15 länder är idag med i det europeiska samarbetet och inom kort kommer ytterligare ett dussintal att ansluta sig. Det är en seger för fred, frihet och demokrati.

Om några dagar går svenskarna till folkomröstning. Vi ska ta ställning till om vi ska införa Europas gemensamma valuta, euron, i vårt land. Nu är det vår tur att välja om vi fullt ut vill vara med i samarbetet för det nya Europa. Jag har bestämt mig. Har du?

Per - 10 september 2003

Tillbaka