59° 23' N 21° 42' E

"Mayday! Mayday! Estonia - Europa, Silja Europa - Estonia, over".

I det här ögonblicket är det tio år sedan fartyget MS Estonia sjönk till havets botten. För 852 av de 989 som fanns ombord blev den natten det sista de fick uppleva. Många hann inte upp på däck innan det var för sent, andra omkom i det kalla vattnet eller i livbåtarna.

Färjetrafiken mellan Stockholm och Tallinn var inte bara nöjen och konferenser. Den var också i viss mån en symbol för det fria Estland, ett Estland som nyligen hade brutit sig loss ifrån tyranniet i öst. I den bemärkelsen blev tragiken dubbel. Estland var i en mycket känslig uppbyggnadsfas när olyckan inträffade.

59° 23' N 21° 42' E, där har MS Estonia legat sedan den där natten för tio år sedan. På den platsen har också hundratals människor sin grav, mer än 70 meter under havets yta.

Per - 28 september 2004

Tillbaka